Αμφίχειρη Γυναικολογική Εξέταση

Αμφίχειρη Γυναικολογική Εξέταση

Μετά τη λήψη του ιατρικού ιστορικού, ακολουθεί η γυναικολογική εξέταση. Αυτή γίνεται αρχίζοντας με την επισκόπηση των έξω γεννητικών οργάνων (αιδοιογεννητική περιοχή) για τυχούσα παθολογία (οξυτενή κονδυλώματα, δερματoπάθεια, ανατομικές ανωμαλίες). Ακολουθεί η εξέταση του κόλπου και του τραχήλου της μήτρας.

Κατά την επισκόπηση του κολπικού τοιχώματος και του τραχήλου της μήτρας γίνεται έλεγχος για κολποτραχηλίτιδες, ιογενείς βλάβες, ανατομικές ανωμαλίες (κολπικά διαφράγματα, δύο τραχήλους) ή παθολογία όπως προπτώσεις μήτρας, κυστεοκήλη, δουγλασσειοκήλη. Ακολουθεί η λήψη του testpap ή thinprep  καθώς και κολπικού-τραχηλικού υγρού για  καλλιέργεια.