Ψηλάφηση Μαστών

Ψηλάφηση Μαστών

Η γυναικολογική εξέταση πρέπει πάντα να περιλαμβάνει την Ψηλάφηση Μαστών από τον γυναικολόγο για την αποκάλυψη ψηλαφητών μορφωμάτων αλλά κι άλλων παθολογικών καταστάσεων (φλεγμονή-μαστίτιδα, εισολκή θηλής, δερματικών αλλοιώσεων κ.ο.κ.).

Με την ψηλάφηση μαστών έχει πλέον ολοκληρωθεί η πρώτη επαφή με τον ιατρό σας.

Η διερεύνηση της υπογονιμότητας ξεκινώντας από την γυναικολογική εξέταση ήδη θα διαφωτίσει πολλά ερωτηματικά σας. Θα δώσει χρήσιμες πληροφορίες στον θεράπων με βάση τις οποίες θα ακολουθήσει ο περεταίρω εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος. Το σημαντικότερο όμως είναι πως αυτή η πρώτη συνάντηση καθορίζει τη σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στους συμβαλλόμενους, ώστε να επιτευχθεί ο απώτερος σκοπός που είναι η απόκτηση ενός ή περισσοτέρων παιδιών!