Συγγούνη Κωνσταντίνα – Μαρία – Μαία

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο  Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α – Συγγούνη Κωνσταντίνα – Μαρία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ 6980.997378
e-mail info@parikalogianni.gr

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

06/2015 – Απόφοιτη του τμήματος Μαιευτικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας. (Βαθμός πτυχίου 7,31)

05/2015 Πτυχιακή εργασία «Πρόωρη αποκόλληση πλακούντα στην κύηση και τον τοκετό». (Βαθμός εργασίας 10)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

03/2018 – Απασχόληση σε ιατρείο-μαιευτήρας-χειρουργός γυναικολόγος Καλογιάννη Παρή, Αρτέμιδα/Αθήνα.

05/2017 – 03/2018  Απασχόληση στον Όμιλο της Βιοϊταρικής.

10/2016 – 05/2017  Ανάληψη πτυχιακών εργασιών.

05/2015 – 10/2016  Εκπαιδεύση σε τοκετούς VBAC στην ομάδα της μαίας Νούσια Κωνσταντίνα.

05/2015  Μέλος εθελοντικής μαιευτικής.

04/2014 – 10/2016  Απασχόληση σε ιατρείο-μαιευτήρας-χειρουργός γυναικολόγος Βιδενμάγερ Αλέξανδρος, Αθήνα.

10/2014- 04/2015  Πρακτική άσκηση στο Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο-Μαιευτήριο Έλενα Βενιζέλου.

ΔΗΜΟΣΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

04/2016  «3o Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχοπροφυλακτικής» (8 μόρια CME-CPD) Ελληνική Ψυχοπροφυλακτική Εταιρεία

Δημοσιευμένη Εργασία: «Χρόνος απολίνωσης ομφάλιου λώρου-Περιγεννητική έκβαση» (Ελεύθερη Ανακοίνωση).

10/2015 – »18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής» (13 μόρια CME-CPD) Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής

Δημοσιευμένη Εργασία: «Καισαρική τομή vs κολπικός τοκετός-Περιγεννητική έκβαση» (Ελεύθερη Ανακοίνωση).