Ιολογικός Έλεγχος

Ιολογικός Έλεγχος

ΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 • Τι συμπεριλαμβάνει

  Έλεγχος για HIV,

  Έλεγχος για Ηπατίτιδα B και

  Έλεγχος για Ηπατίτιδα C

   

  Είναι απαραίτητος σε όλα τα ζευγάρια που πρόκειται να υποβληθούν σε εξωσωματική γονιμοποίηση.