Κυτταρολογία Υγρής Φάσης (THIN PREP)

Κυτταρολογία Υγρής Φάσης (THIN PREP)

thin prep

Κυτταρολογία Υγρής Φάσης (THIN PREP) Τι είναι?

Η βελτιωμένη και πλέον αξιόπιστη μορφή του κλασσικού τεστ Παπανικολάου.

 • Κυτταρολογία Υγρής Φάσης (THIN PREP) Τι είναι?

  Tο Thin Prep Pap Test είναι η πρώτη πραγματική βελτίωση του κλασσικού Test Pap (Τεστ Παπανικολάου) από την πρωτοεμφάνιση του πριν από 50 χρόνια. Η μέθοδος Thin Prep έχει εγκριθεί από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) από το 1996. Η λήψη του Thin Prep Pap Test γίνεται με τον ίδιο ακριβώς ανώδυνο τρόπο όπως και το κλασσικό PapTest, τα κύτταρα όμως δεν επιστρώνονται απ΄ ευθείας στο πλακίδιο, αλλά τοποθετούνται σε φιαλίδιο με μονιμοποιητικό υγρό και ακολουθεί αυτόματη διαδικασία επεξεργασίας τους με ειδικό μηχάνημα.

 • Πλεονεκτήματα

  Τα σημαντικότερο πλεονεκτήματα του Thin Prep Pap Test είναι ότι εξασφαλίζει τη συλλογή όλων των κυττάρων της λήψης και τη σωστή συντήρηση τους, ενώ αντίθετα, στο κλασσικό Test Pap απορρίπτεται η πλειονότητα των κυττάρων με τη σπάτουλα και το βουρτσάκι λήψης.

  Στο κλασσικό Pap Test, η απλή επάλειψη των κυττάρων στη γυάλινη πλάκα  προκαλεί ακανόνιστη επίστρωση και συχνά δυσκολεύει την αξιολόγηση στο μικροσκόπιο. Αντιθέτως, το Thin Prep Pap Test, προσφέρει επιχρίσματα άριστης ποιότητας, με αποτέλεσμα ο κυτταρολόγος να κάνει ακριβέστερη διάγνωση.

 • Γιατί να το κάνετε?

  Το Thin Prep Pap Test επιτρέπει τη διενέργεια επιπλέον εξετάσεων, που τυχόν θα χρειαστούν, στο ίδιο δείγμα, χωρίς επαναληπτική επίσκεψη και λήψη. Έγκυρες πηγές παγκοσμίως , έχουν αποδείξει ότι το Thin Prep Pap Test δίνει ακριβέστερα αποτελέσματα (πάνω από 90%) από ότι το συμβατικό Test Pap. To Thin Prep Pap Test αποτελεί σήμερα την πιο ευαίσθητη μέθοδο πρόληψης και διάγνωσης αλλοιώσεων του τραχήλου της μήτρας.